25 November 2017

CHỮ VIẾT

Standard


Mục đích tối thượg của ngôn ngữ là lưu trữ và truyền tải thôg tin. Chữ viết là hệ thốg kí hiệu ghi lại ngôn ngữ dưới dạg văn bản, cũg khôg nằm ngoài mục đích trên.


Một số chữ trog các từ khôg hề có giá trị về thôg tin. Tức là có nó hay khôg cũg khôg ảnh hưởg gì.


Tiêu biểu là tất cả chữ "N" đứg trước chữ "G" trog các vần kết thúc bằg "NG". Ví dụ: ANG, ĂNG, ÂNG, ENG, ONG, ÔNG, UNG, ƯNG, IÊNG, ƯƠNG. Bỏ hết chữ n đi sẽ thành: AG, ĂG, ÂG, EG, OG, ÔG, UG, ƯG, IÊG, ƯƠG. Đứg trước chữ "g" trog các vần trên chỉ có thể là chữ "n", khôg thể là chữ nào khác. Bỏ đi được. 


Chữ "N" đứg trước chữ "H" thì khôg bỏ được vì đứg trước chữ "H" trog các vần thì có thể có chữ "C". ANH - ACH. Nếu thay chữ "CH" thành chữ "K" thì đổi được. Lúc đó ANH-ACH thành AH-AK.


Chữ K là một chữ thừa thãi. Tất cả nhữg từ dùg chữ K đều có thể dùg chữ C mà khôg bị hiểu sag nghĩa khác. Kẹo thành cẹo. Nếu đổi cách phát âm và dùg chữ K để ghi chép thay cho chữ CH thì sẽ giúp nhữg từ có chữ CH tiết kiệm thêm 1 chữ cái nữa. Tuy nhiên âm TR (có nét gần giốg âm CH) lại khôg thể ghi thành phụ âm đơn khác. Và nếu đọc K thành "chờ" có thể sẽ gây khó trog việc học các ngoại ngữ khác (cái này tôi khôg biết, để các nhà ngôn ngữ học nghiên cứu).


Chữ C thay cho K được nhưg khôg thay được cho Q. "Quốc" và "Cuốc" mag nghĩa khác nhau hoàn toàn dù cách đọc giốg nhau.


Chữ "NGH" cũg là chữ thừa. Ghi là "NG" khôg bị hiểu nhầm sag từ khác. "Nghành" cũg là từ sai rất hay được sử dụg. Chả hiểu sao.


Chữ viết khôg ngừg phát triển. Từ khi sử dụg chữ Latinh để ghi Tiếg Việt đến giờ, chữ viết cũng đã có nhiều sự thay đổi. Ai đọc các tài liệu từ thời cách mạg sẽ thấy khác. "K" dùg cho "C" rồi gạch ngắn giữa các chữ. Khôg đọc quen sẽ thấy rất khó chịu. Để được như ngày hôm nay chữ viết đã trải qua rất nhiều cuộc "cắt bỏ" thế rồi.


Chữ thì cũg khôg có xấu, đẹp, chỉ là nhìn nhiều quen mắt thôi. Ban đầu đổi sẽ khó nhìn, nhìn lâu thành quen hết.


Đổi quy tắc viết chữ rất nhiều thời gian và chi phí. Do lượg văn bản đag lưu hành (khôg tính văn bản lưu trữ, cứ coi là đồ cổ, khôg dùg đi) cũg đã rất lớn rồi. Nếu bắt đổi hết các từ trên website theo quy tắc mới thì sẽ thành cơn ác mộg.


Đổi quy tắc chữ cần sự đồg bộ. Khôg thể để chữ K một lúc vừa đọc là "ca", vừa đọc là "chờ" được.


Cái tút này dài 2447 kí tự. Chỉ cần bỏ chữ “N” thừa thãi đi đã chỉ còn lại 2384 kí tự, tiết kiệm được 2,6% mực in và thời gian viết rồi.