Lê Duy Trung

My job -My life – My story

[Chuyện Marketing] PR và Quảng cáo

PR và quảng cáo là 2 hoạt động thường thấy trong công việc marketing. Đây cũng là những khái niệm rất dễ nhầm lẫn. Vậy PR và quảng cáo là gì? Xem thêm: [Chuyện Marketing] Marketing là gì? 1. Các khái niệm  Quảng cáo bao gồm các họat động giới thiệu và truyền đi các